ASSOCIACIÓ CATALANA DE PERITS

JUDICIALS I MERCANTILS

DEPARTAMENT DE FORMACIÓ: PROGRAMA DE CURSOS 2.003

NOVES PROFESSIONS


1. CURS D'ADAPTACIÓ PER A PERITS JUDICIALS I PRIVATS (NOVA LLEI 1/2000).
2. CURS PERITATGE CALIGRÀFIC.
3. CURS PERITATGE GRAFOLÒGIC.
4. CURS PERITATGE ANÀLISI DE VEUS.
5. CURS PERITATGE IMMOBILIARI.
6. CURS PERITATGE VALORACIONS TÈXTILS.
7. CURS PERITATGE FALSIFICACIONS I MARQUES..
8. CURS PERITATGE DE MESURES DE SEGURETAT I PROTECCIÓ. (aparells electrònics) .
9. CURS PERITATGE RECONSTRUCCIÓ D'ACCIDENTS.
10. CURS PERITATGE INCENDIS.
11. CURS PERITATGE SINISTRES-ELÈCTRICS.
12. CURS PERITATGE SINISTRES D'AUTOMÒBILS.
13. CURS PERITATGE TAXACIÓ D'ASSEGURANCES.

Totes les persones que superin qualsevol dels cursos, o bé estiguin en possessió del títol de les diferentes especialitats, tindran accés per a exercir davant els Tribunals de Justícia, a sol.licitut de part o borsa de treball de la mateixa Associació.

Relació d'Àrees Pericials de la A.C.P.J.M., ASSOCIACIÓ CATALANA DE PÈRITS JUDICIALS I MERCANTILS i disponibilitat d'actuació davant els Tribunals de Justícia i particulars.

TAXADORS IMMOBILIARIS.
ACTUARIS D'ASSEGURANCES.
ARQUITECTES.
ARQUITECTURA TÈCNICA.
CALÍGRAFS.
COMISSARIS D'AVARIES.
ECONOMISTES AUDITORS.
FONÈTICA.
GEMOLOGIA I ART.
INFORMÀTICS.
ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS.
ENGINYERS SUPERIORS INDUSTRIALS.
MEDICINA PERICIAL.
PSICOLOGIA.
PSIQUIATRIA.
QUÍMICS.
TAXADORS D'ASSEGURANCES.
TAXADORS TÈXTILS.
VETERINÀRIA.
VALORACIONS ECOLÒGIQUES.
PERITS JUDICIALS D'INVESTIGACIÓ.
TRADUCTORS (oral i escrit).
ANÀLISI DE VEUS (transcripcions literals)
TAXADORS DE JOIES.
BALÍSTICA.
GEÒLEGS.
ODONTÒLEGS
VALORACIONS. FALSIFICACIONS DE
MARQUES. (Protecció de marques).

Asociación Catalana de Peritos Judiciales y Mercantiles
C/. Antoni Forrellad, 65.
08208-Sabadell (Barcelona) 93.724.33.96
FAX 93.723.30.58 : associaciocatalana@pericialjudicial.com
presentacion     formacion     especialidades     localizacion     consulta     zona de peritos    associaciocatalana@pericialjudicial.com